Можливi ускладнення при виконаннi

електричної дефiбриляцiї серця

№ п/п

Ускладнення

Помилки, що призвели до ускладнень

Невiдкладнi дiї

1.

Опiки шкiри в мiсцях прикладання електродiв

Немає належного контакту електродiв зi шкiрою; прокладки не змоченi розчином хлориду натрiю

Пiд час проведення розряду необхiдно щiльно притиснути змоченi електроди до тiла хворого

 

Орiєнтацiйна карта для самостiйної пiдготовки

№ п/п

Завдання

Вказiвки до дiї

Самостiйна робота

1.

Визначити показання до проведення електричної дефiбриляцiї серця

Записати в зошит

Пiдготувати дефiбрилятор для проведення сеансу електричної дефiбриляцiї

2.

Сформулювати правила технiки безпеки при роботi з дефiбрилятором

 

Пiд контролем викладача брати участь в проведеннi електричної

3.

Вивчити мождивi ускладнення пiсля електричної дефiбриляцiї серця

 

дефiбриляцiї серця