Медицина

Можливi ускладнення при вимiрюваннi центрального венозного тиску

  Можливi ускладнення при вимiрюваннi

центрального венозного тиску

№ п/п

Ускладнення

Помилки, що призвели до ускладнень

Невiдкладнi дiї

1.

Високий рiвень центрального венозного тиску з великою амплiтудою його коливань

Катетер введений надто глибоко (в порожнину правого шлуночка)

Катетер необхiдно пiдтягнути до появи незначних коливань i зменшення ЦВТ

 

Орiєнтацiйна карта для самостiйної пiдготовки

№ п/п

Завдання

Вказiвки до дiї

Самостiйна робота

1.

Згадати i уточнити ататомо-фiзiологiчнi основи кровообiгу

Записати в зошит

Пiд контролем викладача провести пункцiю i катетеризацiю пiдключичної вени

2.

Вивчити критерiї результатiв вимiрювання ЦВТ

 

Вимiряти ЦВТ апаратом Вальдмана i дати характеристику його величинам

 

 

Oddsei - What are the odds of anything.