Мал.1.13. Вигляд потерпілого при асфіктичному утопленні.