Мал. 3.2. Гемотрансфузія у хворого з низьким центральним венозним тиском.