Мал. 11.2.10. Витікання жовчі при пошкодженні шийки жовчного міхура.