Мал. 11.2.11. Витікання жовчі при пошкодженні тіла жовчного міхура.