Мал. 11.2.7. Кровотеча при виділенні жовчного міхура.