Передмова

   Своєчасна та правильна діагностика залежить, насамперед, від систематичного та ретельного обстеження хворого. На жаль, при викладанні хірургії розділу пропедевтики, на наш погляд, приділяється менше уваги, ніж того вимагає практична діяльність.
   Кафедра загальної хірургії Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського в рамках, дозволених програмою, виділила 10 годин лекцій та 16 годин практичних занять на вивчення пропедевтики хірургічних захворювань.
   Перший досвід переконав нас у доцільності такого кроку, оскільки результати контролю засвоєння методики обстеження і на ІІІ, і на старших курсах свідчать про певний прогрес підготовки студентів у цьому напрямку.
   Водночас різко відчувся брак методичної літератури, посібників та підручників, особливо на державній мові. Це спонукало нас підготувати посібник, що пропонується.
   Під час його написання намагались зберегти анатомо-топографічний принцип, приділити належну увагу анамнестичному обстеженню, вірному стосуванню фізичних методів, таких, як перкусія, пальпація, аускультація, вимірювання, спеціальним симптомам та функціонально-анатомічним пробам.
   При поданні методики обстеження значна увага приділена клінічній інтерпретації тої чи іншої симптоматики, яка дозволяє планувати адекватний діагностичний пошук.
   Посібник складається з IV розділів. І – правила та принципи анамнестичного обстеження. ІІ – загальне обстеження хірургічного хворого. Найбільш об’ємний, включає в себе 10 підрозділів за топографо-анатомічним принципом. В ІІІ розділі ми вважали за доцільне підкреслити особливості обстеження при патологіях, які найчастіше зустрічаються в загальній хірургії. Тому цей розділ складається з 3 підрозділів: особливості методики обстеження хворих з гнійно-запальними процесами м’яких тканин; методика обстеження хворих із симптомокомплексом “гострий живіт” та методика обстеження хворих на грижу передньої черевної стінки. ІV розділ – схема історії хвороби для курації на кафедрі загальної хірургії.
   Закінчується посібник таблицею найбільш вживаних лабораторних показників.
   Сподіваємось, що посібник буде корисним для студентів як ІІ-ІІІ курсів, так і для старшокурсників та інтернів.
   Будемо вдячні за пропозиції та зауваження щодо цієї книги, які дозволять вдосконалити її в майбутньому.