border=
Рис. 2.25. Будова пептидоглікану грампозитивних і грамнегативних клітин: 1 - N-ацетиглюкозамін і N-ацетилмурамова кислота, 2 - тетрапептиди амінокислот.