border=
Рис. 2.32. Схема будови спори: 1 - термінальне ядро; 2 - власна мембрана; 3 - мембрана материнської клітини; 4 - кора; 5, 6 - внутрішній і зовнішній шари оболонки; 7 - екзоспорій.