border=
Рис. 2.51. Схема будови клітини гриба: 1 - аппарат Гольджі; 2 - рибосоми; 3 - ломасоми; 4 - ендоплазматичний ретикулюм; 5 - мітохондрії; 6 - цитоплазма; 7 - клітинна стінка; 8 - ядро; 9 - ядерна оболонка; 10 - цитоплазматична мембрана.