border=
Рис. 2.57. Ріст пеніциліума на живильному середовищі.