Рис. 3.11. Електронна мікрофотографія бактеріофагу.