Рис. 3.16. Проникнення вірусу в клітину шляхом злиття мембран: 1 - позаклітинний віріон; 2, 3, 4 - послідовні етапи злиття вірусу і клітини.