Рис. 3.18a. Схема будови бактеріофага: а - головка; б - ДНК; в - стержень; г - чехол; д - базальна пластина; є -хвостові фібрили; ж - комірець.