Рис. 3.33. "GasPak"-системи для створення анаеробних умов.