Рис. 3.45. Тест на утворення уреази в середовищі Крістенсена. Справа позитивна реакція в Proteus mirabilis, зліва - негативна реакція в Salmonella typhimurium.