Медицина

(ðèñ. 6.2)


Ðèñ. 6.2. Êàïñóëè Bacillus anthracis.


Хірургічні тренажери, тренувальний комплект