Рис. 7.20. Фактори, які стимулюють фагоцитарну активність.