Рис. 9.18. Електронна мікрофотографія стрептококів.