Медицина

(рис. 10.21)


Рис. 10.21. Колонії мікроорганізмів на живильному середовищі: безбарвні - шигели, рожеві - кишкові палички З.В. Єрмольєва.


Oddsei - What are the odds of anything.