Рис. 11.3. Холерні вібріони в мазку з випорожнень.