Рис. 12.8. Структура дифтерійного токсину: А -- каталітичний домен(червоний); В - зв'язуючий домен (жовтий); Т - гідрофобний домен (голубий).