Рис. 12.15. Електронна мікрофотографія Bordetella pertussis.