Рис. 13.19. Nocardia asteroides (забарвлення за методм Ціля-Нільсена).