Рис. 13.20. Колонії Actinomyces israelii на кров'яному агарі.