Рис. 13.22. Колонії Norardia asteroides на кров'яному агарі.