Рис. 14.36. Ріст Listeria monocytogenes на живильному середовищі: сіруватого кольору, до 1,5 мм у діаметрі - колоніїї лістерій; золотисті - колонії S. aureus.