Рис. 18.49. Метод імуноблотингу для діагностики СНІДу.