Рис. 18.75. Електронна мікрофотографія цитомегаловірусів.