Рис. 18.88. Електронна мікрофотографія вірусів поліоми.