ГЕНЕТИКА МІКРООРГАНІЗМІ?

Організація генетичног?матеріал?бактерії

Мінливість мікроорганізмі?

Генетичн?рекомбінації

  Практичн?значен? генетики бактерій