Медицина

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Вадзюк С.Н. Гуморальні та внутрішньосерцеві механізми регуляції діяльності серця. – Тернопіль, 2000. – 8 с.

2. Вадзюк С.Н. Довідник основних показників життєдіяльності людини. – Тернопіль, 2003. – 55 с.

3. Вадзюк С.Н. Електрокардіографічне дослідження серця. – Тернопіль, 1997. – 16 с.

4. Вадзюк С.Н. Особливості регіонарного кровотоку. – Тернопіль, 2000. – 12 с.

5. Вадзюк С.Н. Основи функцiональної дiагностики. – Тернопіль, 2001. – 48 с.

6. Вадзюк С.Н. Регуляція кровообігу. – Тернопіль, 2000. – 15 с.

7. Вадзюк С.Н. Фізіологічні властивості серця. – Тернопіль, 1999. – 8 с.

8. Вадзюк С.Н. Фізіологія мікроциркуляції. – Тернопіль, 1999. – 9 с.

9. Вадзюк С.Н. Фізіологічні основи гемодинаміки. – Тернопіль, 1999. – 10 с.

10. Вільям Ф. Ганонг Фізіологія людини: Підручник /Переклад з англійської. Наук. ред. перекладу М.Гжегоцький, В.Шевчук, О.Заячківська. – Львів: БаК, 2002. – 784 с.

11. Людина. Навчальний посібник з анатомії та фізіології. – Львів: БаК, 2002. – 2-е оновлене видання. – 240 с.

12. Мищенко В.П., Мищенко И.В. Физиология системы гемостаза. – Полтава, 2002. – ООО "АСМИ". – 124 с.

13. Мороз В.М., Братусь Н.В., Власенко О.В., Дацишин П.Т., Йолтухівський М.В. Фізіологія нервової системи: Навчальний посібник для медичних вузів. – Вінниця-Київ. – 2001. – 213 с.

14. Нормальна фiзiологiя /За ред. проф. В.I.Фiлiмонова. – К., 1994. – 608 с.

15. Основы физиологии человека. Учебник для высших учебных заведений, в 2-х томах / Под ред. акад. РАМН Б.И.Ткаченко. СПб., 1994. – Т. 1. – 567 с.

16. Основы физиологии человека. Учебник для высших учебных заведений, в 2-х томах / Под редакцией акад. РАМН Б.И.Ткаченко. СПб., 1994. – Т. 2. – 413 с.

17. Общий курс физиологии человека и животных. В 2 кн. Кн. 1. Физиология нервной, мышечной и сенсорной систем: Учеб. для биол. и медиц. спец. вузов /А.Д.Ноздрачев, И.А.Баранникова, А.С.Батуев и др.; Под ред. А.Д.Ноздрачева. – М.: Высшая школа, 1991. – 512 с.

18. Общий курс физиологии человека и животных. В 2 кн. Кн. 2. Физиология висцеральных систем: Учеб. для биол. и медиц. спец. вузов /А.Д.Ноздрачев, И.А.Баранникова, А.С.Батуев и др.; Под ред. А.Д.Ноздрачева. – М.: Высшая школа, 1991. – 528 с.

19. Посiбник з нормальної фiзiологiї /За ред. проф. В.Г.Шевчука, проф. Д.Г.Наливайка – К., 1995. – 368 с.

20. Физиология человека. В 3-х томах. – Т. 1. Пер. с англ. /Под ред Р.Шмидта и Г.Тевса. – М.: Мир, 1996. – 323 с.

21. Физиология человека. В 3-х томах. – Т. 2. Пер. с англ. /Под ред Р.Шмидта и Г.Тевса. – М.: Мир, 1996. – 313 с.

22. Физиология человека. В 3-х томах. – Т. 3. Пер. с англ. /Под ред Р.Шмидта и Г.Тевса. – М.: Мир, 1996. – 198 с.

 

Oddsei - What are the odds of anything.