Холемічний (біліарний) нефроз (гематоксилін, х 459).