Ендокринологія – наука, яка вивчає захворювання залоз внутрішньої секреції

Ендокринологія – наука, яка вивчає захворювання залоз внутрішньої секреції. Перші  дослідження з фізіології та патології органів внутрішньої секреції мають більше ніж 150-річну давнину. Ендокринологія пройшла шлях від окремих клінічних спостережень, органотерапії до біосинтезу чистих гормонів і молекулярно-біологічних досліджень. Вагомий  внесок у світову науку зробили вчені-ендокринологи України, особливо науковці інститутів ендокринології Києва і Харкова, а також кафедр медичних вузів.  Ендокринологія трансформувалась  з окремих експериментальних досліджень і практичних спостережень у фундаментальну науку. Близько 50 років тому вона стала лікарською спеціальністю і більше як 20 років – дисципліною вищих медичних навчальних закладів.  Сьогодні  сформована державна ендокринологічна служба в практичній охороні здоров'я. Лікарі практично всіх спеціальностей не можуть обійтися без знань ендокринології.

Кафедри ендокринології   були створені у Київському національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця, Вінницькому та Львівському медичних університетах,  Буковинській та Івано-Франківській медичних академіях.

В Тернопільській медичній академії ім. І.Я.Горбачевського ендокринологію викладають на кафедрі факультетської терапії з ендокринологією на базі ендокринологічного відділення та ендокринологічного диспансеру обласної клінічної лікарні.

В 1980 році було створено курс ендокринології при цій кафедрі, який очолював до 1982 року доц. Лобко І.В., 1983 року по 2002 рік  -   доц. Франчук М.М., з 2003 року – проф. Пасєчко Н.В.

Здобутки ендокринологічної школи Тернопілля були висвітлені у понад 250 наукових працях, 3 докторських (проф. Мельник І.О., проф. Люлька О.Н., проф.  Єпішин А.В.) та 8 кандидатських (Жулкевич В.А., Хандога Т.М., Дячук І.О., Франчук М.М., Данилишина В.С., Жулкевич І.В., Давидович Н.Я., Дуднік А.П..) дисертаціях.

З проблем патології щитоподібної залози видано 2 монографії (за ред. проф. Люльки О.Н., проф. Єпішина А.В.) та одна монографія з проблем ожиріння  (к.м.н Данилишиною В.С., к.м.н. Зелінською С.І.).

Кафедру факультетської терапії з ендокринологією  очолює  заслужений діяч науки і техніки України, проф. Микола Іванович Швед. Автор більше 300 друкованих праць, серед них 8 монографій, 6 винаходів і 4 патенти. Підготував 20 кандидатів і 1 доктора мед. наук з різних галузей терапії.

    Сьогодні ендокринологію викладають: проф. Пасєчко Н.В., доц. Франчук М.М., к.м.н. Мартинюк Л.П., к.м.н.  Зелінська С.І.

Пасєчко Надія Василівна – працює в академії з 1985 року: аспірант, асистент, доцент кафедри гістології, з 1997 року – доцент, професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб №1, хірургії та сестринської справи, декан медсестринського факультету, з 2002 року – професор кафедри факультетської терапії з ендокринологією, куратор курсу ендокринології. Захистила кандидатську і докторську дисертації з проблем структурно-функціональних змін в кишечнику при опіковій хворобі та після корекції препаратами різних фармакологічних груп. Автор більше 130 наукових публікацій, монографії „Структурні основи ентеросорбції при опіковій хворобі”, співавтор 2 підручників, 4 посібників. Під керівництвом проф. Пасєчко Н.В. захищено одну кандидатську дисертацію. Нагороджена Почесними грамотами Міністерства охорони здоров”я та Міністерства освіти України.

Франчук Марта Михайлівна - аспірант з 1972 по 1976 рік;  асистент  з 1976 року; доцент з 1983  року.  Захистила кандидатську дисертацію на  тему:  "Изменения показателей обмена углеводов,  липидов  и  нуклеиновых  кислот  у больных  сахарным диабетом в зависимости от тяжести заболевания и методов лечения". Автор 162 публікацій  і   співавтор  17 рацпропозицій.

Мартинюк Лариса Петрівна - магістрант з 1995 по 1997 рік;  аспірант з 1997 по  1998  рік;  асистент  з 1998 року. Завуч кафедри з 2001 року. Дисертація на тему: "Клінічна ефективність  поліензимного препарату вобензиму та синтетичного антиоксиданту  емоксипіну  у комплексному лікуванні хворих на хронічний пієлонефрит".  Автор 76 публікацій, 2 інформаційних листів,  2 рацпропозицій

Зелінська Світлана Іванівна - асистент  з  1990 року;  завуч кафедри - з 1997 по 2001 рік. Дисертація на тему "Секреторна функція шлунка у жінок та чоловіків різних  соматичних  типів". Автор більше 40 публікацій, співавтор посібника "Лікування ожиріння".