Парез окорухового нерва при аневризмі внутрішньої сонної артерії.