Рис. 23. Карцинома загальної печінкової протоки. ЕРХПГ (атлас фірми "Olympus").