Медицина

Рис. 31.

Рис. 31. Томограма органів черевної порожнини в нормі: 1 - жовчний міхур; 2 - міхурова протока.

Oddsei - What are the odds of anything.