Медицина

Диференціально-діагностичні таблиці


ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНІ ТАБЛИЦІ.

Таблиця 6

№ за/п

Основні ознаки

Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів

Лімфогранулематоз

Лімфосаркома

 

Центральний рак

Саркоїдоз

1.

АНАМНЕЗ

Контакт із хворими на туберкульоз. Віраж туберкулінових реакцій. Частіше хворіють діти та підлітки, дорослі - жінки до 25 років

Частіше хворіють у віці 20-40 років, можуть хворіти діти

Вік - 35-70 років, але можуть хворіти діти

Частіше хворіють чоловіки після 40 років, що зловживають курінням 

Хворіють частіше жінки молодого та середнього віку

2.

ПЕРЕБІГ

Малосимптомний або безсимптомний

Початок поступовий, прогресуючий перебіг

Прогресуюче погіршання стану

Прогресуюче погіршання стану

Безсимптомний або малосимптомний. При синдромі Лефгрена гострий початок

3.

СИМПТОМИ

Деколи субфебрилітет, пітливість, знижений апетит, кашель, мікрополіаденіт

Хвилеподібна температура, пітливість, свербіння шкіри. Збільшені периферичні лімфатичні вузли, не спаяні, рухливі, спленомегалія

Слабість, схуднення, біль у грудній клітці, задишка. Блідість, часто збільшені периферійні лімфатичні вузли

Біль у грудній клітці, кровохаркання, задишка. Деколи збільшенні надключичні лімфатичні вузли

Скарг немає. При гострому саркоїдозі (синдром Лефгрена) висока температура тіла, артралгії, вузлувата еритема 

4.

РЕНТГЕНОЛОГІЧНА КАРТИНА

Однобічне або двобічне асиметричне збільшення лімфатичних вузлів, частіше бронхо-пульмональних. Контури чіткі або нечіткі при перифокальній інфільтрації

Частіше двобічне збільшення паратрахеальних лімфатичних вузлів із чіткими контурами

Одно- або двобічне горбисте збільшення лімфатичних вузлів верхнього середостіння без перифокальної реакції. Можливий плеврит

Однобічна прикоренева тінь із нечіткими контурами. Швидко з'являються ознаки порушення бронхіальної прохідності

Двобічне симетричне збільшення переважно бронхо-пульмональних і правих паратрахеальних лімфатичних вузлів. Контури чіткі, поліциклічні

5.

ЛАБОРАТОРНІ ДАНІ

Лімфопенія, деколи збільшена ШОЕ, невеликий лейкоцитоз, рідко МБТ +

Анемія, лейкоцитоз, еозинофілія, лімфопенія, висока ШОЕ

Анемія, різко збільшена ШОЕ

Анемія, збільшена ШОЕ, деколи невеликий лейкоцитоз. Ракові клітини в харкотинні

Лейкопенія, лімфопенія, моноцитоз

6.

ІНШІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Проба Манту позитивна або гіперергічна. При бронхоскопії можливі бронхо-нодулярні нориці, стенози бронхів

Проба Манту частіше від'ємна. При бронхоскопії - розширення каріни, ознаки стиснення бронхів ззовні. Необхідна біопсія лімфатичного вузла

Проба Манту від'ємна. При бронхоскопії - звуження просвіту бронха. Необхідна біопсія лімфатичного вузла

Проба Манту слабопозитивна або від'ємна. При бронхоскопії - прямі або непрямі ознаки пухлини

Проба Манту частіше від'ємна. При бронхоскопії розширена сітка судин слизової оболонки бронхів. Необхідна біопсія лімфатичного вузла


Таблиця 7

№ за/п

Основні ознаки

Дисемінований туберкульоз

Двобічна вогнищева пневмонія

Карциноматоз

Саркоїдоз II ст.

Пневмоконіоз II ст.

1.

АНАМНЕЗ

Можливий контакт із хворими на туберкульоз, перенесений раніше туберкульоз

Переохолодження, катар верхніх дихальних шляхів, ангіна

Перенесені операції, первинна пухлина в легенях або інших органах

Анамнез необтяжений

Праця в умовах підвищеної запиленості (у шахтах, кам'яних кар'єрах тощо)

2.

ПЕРЕБІГ

Повільне прогресування, деколи туберкульоз інших органів; повільне розсмоктування при специфічній хіміотерапії

Початок гострий, тяжкий стан, під впливом антибіотиків швидке поліпшення

Стан прогресивно погіршується

Малосимптомний, протитуберкульозна терапія неефективна 

Повільне прогресування із наростанням задишки

3.

СИМПТОМИ

Субфебрилітет, кашель, притуплення перкуторного звуку, поодинокі дрібноміхурчасті хрипи у верхніх і середніх відділах легень

Висока температура тіла, задишка, кашель, герпес, численні мінливі хрипи в середніх і нижніх відділах легень

Прогресуюча задишка, сухий кашель, втрата маси тіла 

Невелика задишка, кашель, деколи артралгії

Кашель, задишка, деколи біль у грудній клітці, явища бронхіту, емфіземи

4.

РЕНТГЕНОЛОГІЧНА КАРТИНА

Симетричні вогнища з нечіткими контурами, схильні до злиття й розпаду, більше у верхніх та середніх відділах легень

Неінтенсивні вогнища без чітких контурів, частіше в середніх і нижніх відділах легень, немає чіткої симетрії

Чіткі вогнища, їх величина та кількість збільшуються в апікокаудальному напрямку

Дрібні або середні вогнища в середньомедіальних відділах легень. У коренях - збільшені лімфатичні вузли

Чіткі вогнища в середньо-латеральних відділах легень, пневмосклероз, корені "обрубані”

5.

ЛАБОРАТОРНІ ДАНІ

Лейкоцитоз менший від 15· 109/л, лімфопенія, збільшена ШОЕ, часто МБТ +

Високий лейкоцитоз, зсув формули вліво, збільшена ШОЕ, МБТ -

Висока ШОЕ, анемія, лейкоцитоз, деколи в харкотинні - клітини пухлини, МБТ-

Деколи лейкопенія, лімфопенія, моноцитоз. Гіпергамаглобулінемія, підвищення кальцію в крові та сечі, МБТ-

Гемограма без змін

6.

ІНШІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Туберкулінова проба позитивна. При бронхоскопії - деколи специфічний ендобронхіт

При бронхоскопії - неспецифічний ендобронхіт

Проба Манту часто сумнівна або від'ємна. Необхідні пошуки первинної пухлини

Проба Манту від'ємна. При бронхоскопії - розширені судини слизової оболонки бронхів, гістологічно-епітеліоїдноклітинна гранульома без казеозу

Проба Манту частіше нормергічна, проба Коха від'ємна. При бронхоскопії - деформацї бронхів, стенози, ендобронхіт


Таблиця 8

№ за/п

Основні ознаки

Інфільтративний туберкульоз

Пневмонія

Інфаркт легені

Еозинофільний інфільтрат

Рак легень

1.

АНАМНЕЗ

Деколи контакт із хворими на туберкульоз, перенесений раніше туберкульоз

Переохолодження, катар верхніх дихальних шляхів, ангіна

Перенесена операція, травма, тромбофлебіт, хвороби серця

Можливі алергічні захворювання, глистяна інвазія

Частіше хворіють чоловіки після 40 років. Зловживання курінням

2.

ПЕРЕБІГ

Початок частіше поступовий, можливий гострий. При туберкулостатичній терапії повільне регресування

Частіше гострий початок, швидкий зворотний розвиток під впливом антибіотиків

Початок гострий

Початок частіше малопомітний, рідше гострий 

Початок поступовий, прогресивне погіршання стану

3.

СИМПТОМИ

Помірна інтоксикація, субфебрилітет, пітливість, кашель, іноді кровохаркання. Мізерні аускультативні зміни (дрібноміхурчасті хрипи після покашлювання)

Висока температура тіла, задишка, кашель. Багата і мінлива аускультативна картина (вологі та сухі хрипи, крепітація)

Біль у грудній клітці, кровохаркання, задишка. Над зоною інфільтрату - притуплення, іноді бронхіальне дихання

Часто скарг немає. Іноді кашель із харкотинням "канаркового” кольору. Можуть бути непостійні сухі та вологі хрипи

Біль у грудній клітці, задишка, кашель, кровохаркання. При великій пухлині або ускладненні ателектазом - притуплення, ослаблене дихання, іноді сухі хрипи над обмеженою ділянкою

4.

РЕНТГЕНОЛОГІЧНА КАРТИНА

Негомогенний інфільтрат у 1, 2 або 6 сегментах. Доріжка до кореня, вогнища на фоні та навколо інфільтрату 

Тінь частіше гомогенна або тяжиста в нижніх або середніх відділах легень

Трикутна гомогенна тінь, верхівкою звернена до кореня. Рідше тінь кругла або овальна. Високе положення діафрагми

Тінь із нечіткими контурами типу "ватного тампона”, часто гомогенна. Швидка поява і зникнення інфільтрату

При периферичному раку частіше в передніх сегментах гомогенна тінь із горбистими контурами, деколи з тяжами у вигляді променів. При центральному раку тінь виходить із кореня, швидко ускладнюється ателектазом

5.

ЛАБОРАТОРНІ ДАНІ

Лейкоцитоз менший від 15· 109/л, лімфопенія, помірне збільшення ШОЕ, часто МБТ +

Високий лейкоцитоз, зруше ння формули вліво, збільшена ШОЕ, МБТ -

Збільшена ШОЕ, лейкоцитоз, ознаки гіперкоагуляції

Еозинофілія крові (50-60%), яка проходить через 2-3 тижні. Еозинофіли в харкотинні

Збільшена ШОЕ, невеликий лейкоцитоз, анемія, у харкотинні - ракові клітини

6.

ІНШІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Позитивна проба Манту. При бронхоскопії - іноді специфічний ендобронхіт

При бронхоскопії - неспецифічний ендобронхіт

На ЕКГ - ознаки гострого перевантаження правого шлуночка

Позитивні шкірні проби з відповідним алергеном

Прямі або непрямі ознаки пухлини при бронхоскопії. Необхідна кататеризація бронха


Таблиця 9

№ за/п

Основні ознаки

Туберкульома

Периферичний рак

Доброякісна пухлина

Заповнена кіста (неускладнена)

Абсцес легені (до прориву)

1.

АНАМНЕЗ

Контакт із хворими на туберкульоз, перенесений у минулому туберкульоз

Частіше чоловіки після 40 років, що зловживають курінням

Не обтяжений

Не обтяжений

В анамнезі деколи переохолодження, тромбофлебіт

2.

ПЕРЕБІГ

Малосимптомний або безсимптомний

Поступовий початок, прогресуюче погіршання стану

Безсимптомний

Безсимптомний

Гострий початок, швидке погіршання стану

3.

СИМПТОМИ

Деколи субфебрилітет, кашель незначний

Надсадний кашель, біль у грудній клітці. На пізніших етапах - задишка 

Скарг немає. Перкуторні та аускультативні зміни залежать від розміру та локалізації пухлини

Скарг немає. Перкуторні та аускультативні зміни залежать від розміру та локалізації кісти

Висока температура, озноб, біль у грудній клітці. При великих розмірах - притуплення. Після прориву - вологі хрипи, гнійне харкотиння

4.

РЕНТГЕНОЛОГІЧНА КАРТИНА

Округла інтенсивна тінь у 1, 2, 6 сегментах з чіткими контурами, деколи із серповидним просвітленням або включенням вапна. "Туберкульозний фон”

Гомогенна тінь із горбистими контурами, тяжами у вигляді "променів”. При метастазуванні - збільшені лімфатичні вузли в корені

Округла гомогенна тінь, із чіткими контурами (при гамартрохондромі з включенням вапна). Навколишня легенева тканина не змінена

Округла гомогенна тінь, із чіткими контурами, частіше у глибоких шарах легені. Навколишня легенева тканина не змінена

Інтенсивна тінь із розмитими контурами. Після прориву з'являється у центрі просвітлення, горизонтальний рівень рідини

5.

ЛАБОРАТОРНІ ДАНІ

Часто нормальна гемограма, деколи збільшена ШОЕ, лімфопенія, при розпаді - МБТ +

Анемія, висока ШОЕ, у харкотинні - ракові клітини

Гемограма без змін, МБТ-

Гемограма без змін, МБТ-

Високий лейкоцитоз, різке зрушення формули вліво, висока ШОЕ, МБТ-

6.

ІНШІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Позитивна проба Манту, часто гіперергічна. При бронхоскопії - іноді специфічний ендобронхіт

Чутливість до туберкуліну знижена. При бронхоскопії прямі та непрямі ознаки раку (не завжди), необхідна катетеризація бронха, при незрозумілому діагнозі - операція

Проба Манту недостатньо інформативна. При бронхоскопії - норма. При нез'ясованому діагнозі показана операція

Проба Манту недостатньо інформативна. При бронхоскопії - норма. При нез'ясованому діагнозі показана операція

Проба Манту мало інформативна. При бронхоскопії - неспецифічний ендобронхіт, виділення гною з бронха


Таблиця 10

№ за/п

Основні ознаки

Кавернозний туберкульоз

Фіброзно-кавернозний туберкульоз

Хронічний абсцес

Рак легені з розпадом

Кіста (повітряна) або полікістоз легень

1.

АНАМНЕЗ

Звичайно в осіб, що раніше лікувалися з приводу вогнищевого або інфільтративного тубекульозу легень. В анамнезі можливі МБТ +

Тривале спостереження і лікування з приводу туберкульозу. Рідше - виявлений уперше

В анамнезі гострий період захворювання із високою температурою тіла, гнійним харкотинням із неприємним запахом

Хворіють частіше чоловіки після 40 років, що зловживають курінням

Анамнез необтяжений або перенесені неспецифічні захворювання легень

2.

ПЕРЕБІГ

Малосимптомний або безсимптомний 

Із періодами загострень і ремісій

Тривалий, з періодами погіршання і ремісій

Прогресуюче погіршання стану

Стан добрий, симптоми проявляються при ускладненні запальним процесом

3.

СИМПТОМИ

Скарг немає або кашель із незначним виділенням харкотиння. Іноді локальні вологі хрипи

Кашель із харкотинням, задишка, деколи кровохаркання. Періодичне підвищення температури, пітливість. Локальні вологі хрипи. Під час ремісії - задовільний стан

Кашель, харкотиння із неприємним запахом. Під час загострення - висока температура, озноб, пітливість, деколи кровохаркання. Вологі та сухі хрипи. "Барабанні палички”

Біль у грудній клітці, часто кровохаркання, задишка, дихання ослаблене, деколи вологі або локальні сухі хрипи

Скарг немає. Деколи сухий кашель, температура тіла нормальна (при ускладненні запальним процесом підвищується). Аускультативні дані мізерні

4.

РЕНТГЕНОЛОГІЧНА КАРТИНА

Ізольована порожнина без перифокальної інфільтрації, фіброзу, бронхогенної дисемінації. Можливі окремі щільні вогнища навколо порожнини

Каверна з товстими стінками, деколи деформована, частіше у верхніх відділах легень, фіброзні зміни навколо. Деколи зміщення органів середостіння. Нижче - вогнища бронхогенної дисемінації

Порожнина з широкими стінками та рівнем рідини, частіше в нижніх відділах легень. Навколо - фіброз. Немає вогнищевих тіней

Порожнина з бухтоподібним внутрішнім контуром, нерівномірними стінками, вузлуватим зовнішнім контуром, частіше в передніх сегментах

Одна ізольована або множинні тонкостінні порожнини від 0,5 до 8 см у діаметрі на фоні мало зміненої легеневої тканини. Немає вогнищевих тіней

5.

ЛАБОРАТОРНІ ДАНІ

Гемограма звичайно без змін. МБТ + (не завжди)

Під час загострення - помірний лейкоцитоз, лімфопенія, висока ШОЕ, МБТ+

При загостренні високий лейкоцитоз, зрушення формули вліво, висока ШОЕ, МБТ-

Анемія, лейкоцитоз, висока ШОЕ. У харкотинні - ракові клітини

Нормальна гемограма, МБТ-

6.

ІНШІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Позитивна проба Манту. При бронхоскопії - іноді специфічний ендобронхіт.

Проба Манту позитивна, при важкому стані від'ємна. При бронхоскопії - іноді специфічний ендобронхіт

Проба Манту не інформативна. При бронхоскопії - виділення гною з бронха, неспецифічний ендобронхіт

Чутливість до туберкуліну частіше знижена. При бронхоскопії - прямі та непрямі ознаки пухлини

Проба Манту мало інформативна. При бронхоскопії – слизова оболонка бронхів не зміненаХірургічні тренажери, тренувальний комплект