Медицина

(рис. 29)


Рис. 29. Будова міжальвеолярних перегородок (схема): 1 - просвіт альвеол; 2 - ядровмісна частина і паросток альвеолоцита І типу; 3 - альвеолоцит ІІ типу; 4 - септальний простір; 5 - капіляри; 6 - ендотеліальна клітина; 7 - субепітеліальна і субендотеліальна базальна мембрана; 8 - фібробласт; 9 - гістіоцит ; 10 - сегментоядерний лейкоцит; 11 - колагенові волокна; 12 - еластичні волокна; 13 - альвеолярний макрофаг


Хірургічні тренажери, тренувальний комплект