Медицина

(рис. 69)

Рис. 69. Томограма правої легені на глибині 4 см. Туберкульома з ексцентричним розпадом в С6. Навколо - щільні вогнища і фіброз


Oddsei - What are the odds of anything.