Рис. 78. Рентгенограма органів грудної клітки.Фіброзно-кавернозний туберкульоз легень.