Рис. 95. Ехокардіограма хворого з легеневою гіпертензією. Двомірне і М- модальне дослідження, парастернальна коротка вісь лівого шлуночка. Дилятація правого шлуночка. Передньо- задній розмір правого шлуночка становить 45 мм. (норма до 32 мм). Парадоксальний рух міжшлуночкової перетинки (стрілки). RV - правий шлуночок, LV- лівий шлуночок, IVS - міжшлуночкова перетинка