а
б
Рис. 133. Сегментарна резекція. Туберкульома верхньої частки лівої легені (а), рентгенограма того ж хворого через 2 роки після резекції першого і другого сегментів лівої легені (б).