Медицина

НЕФРЕКТОМIЯ

НЕФРЕКТОМIЯ Нефректомiя, 1 етап Нефректомiя, 2 етап Нефректомiя, 3 етап Нефректомiя, 4 етап Нефректомiя, 5 етап Нефректомiя, 6 етап Нефректомiя, 7 етап Нефректомiя, 8 етап


Мал. 35. Положення хворого на операцiйному столi пiд час операцiї на нирцi при задньобоковому заочеревинному доступi.

1

2

4

5


Мал. 36. Розрiз при доступi до нирки: 1) за Бергманом; 2) за Федоровим; 3) мiжреберний доступ до нирки; 4) розрiз при черезчеревному доступi до нирки.
Мал. 37. Розрiзання шарiв тканин при заочеревинному доступi до нирки: 1) куприково -остистий м'яз; 2) квадратний поперековий м'яз; 3) широкий м'яз спини; 4) ниркова фасцiя; 5) поперечний м'яз живота; 6) внутрiшнiй косий м'яз живота; 7) зовнiшнiй косий м'яз живота.


Мал. 38. Звiльнення ниркової нiжки вiд жирової клiтковини.


         


Мал. 39. Накладання затискувачiв i лiгування ниркових судин.
Мал. 657. На вiсцеральний сечовiд накладенi затискувачi.


Мал. 658. Сечовiд перерiзаний, нижнiй його вiддiл перев'язаний кетгутовою лiгатурою.


Можливi ускладнення при нефректомiї

Хірургічні тренажери, тренувальний комплект