Мал. 18.3. Доброякісна гіперплазія простати (цистограма по Кнайзе-Шоберу, пряма проекція).