Мал. 2.10. Цистоскопічна картина виділень з вічка сечовода гною (А), крові (Б), індигокарміну (В)