Мал.3.01. Типи ниркових мисок: а) внутрішньонирковий; б) позанирковий.