а                                                                        б

Мал. 3.6. Екскреторна урограма в горизонтальному (а) і вертикальному (б) положенні хворого.