Мал. 3.20. Висхідна (ретроградна) уретроцистограма.